Sollecitante

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin, România

dal 11-09-2017 al 10-09-2018

22688517_126491568055123_3392818705303048475_n

Ente Finanziatore

Valoare buget: 6.837.266,50 lei (5.811.676,53 lei din Fondul Social European si 1.025.589,97 lei din Bugetul național), este finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3 „Locuri de muncă pentru toti”, Obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”

Partenariato

Associazione di Promozione Sociale Spirit Romanesc Onlus (Roma, Italia), INFOR ELEA (San Secondo di Pinerolo, Italia)

Patrocinio

Ambasada României in Italia

Obiettivi

Obiettivo:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru romanii din diaspora, sprijinirea initiativelor antreprenoriale ale acestora (ca forma de ocupare pe cont propriu si de creare de noi locuri de munca) si cresterea sustenabila a ocuparii in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei prin infiintarea si sustinerea intreprinderilor cu profil non agricol din zona urbana din Regiunile: Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest si Centru, exceptand regiunea Bucuresti-Ilfov.

Obiettivi Specifici:

O.S.1 Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si de planificare pentru 220 persoane din diaspora, necesare pentru initierea si dezvoltarea afacerilor sustenabile;
Activitatea 1 contribuie la realizarea OS1, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor:
1.1. Informarea publicului prin mass-media, materiale de promovare si Internet, 220 fise de informare, 14 evenimente de informare si 2 de specialitate.
1.2. Completarea a minim 220 de fise/formulare de inregistrare in grupul tinta si chestionare de analiza, 220 dosare complete si selectarea a 220 persoane pt cursul de Competente antreprenoriale.
1.3. Furnizarea cursului Competente antreprenoriale pentru 220 persoane din diaspora; servicii de consultanta pt elaborarea planurilor de afaceri pt 220 persoane; 220 planuri de afaceri elaborate; 220 de certificate de absolvire.
1.4. Minim 24 planuri de afaceri selectate pt finantare in toate cele 7 regiuni mai putin dezvoltate.
De asemenea, Activitatea 1 contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S11. Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta: 220.
Activitatea 1 asigura premisele pentru indeplinirea urmatorilor Indicatori de rezultat:
-4S9. Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului: 48
-4S10. IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului: 24.

O.S.2 Cresterea oportunitatilor de ocupare si de obtinere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru demararea a 24 afaceri in domenii non-agricole.
Activitatea 2 contribuie la realizarea OS2, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor:
2.1. Infiintare Centru Antreprenorial pentru Diaspora (CAD), organizare 7 workshop-uri, creare retea antreprenoriala si stabilire parteneriate cu centre/incubatoare de
sprijinire a afacerilor din Romania, stabilire parteneriate de afaceri in Italia, furnizarea serviciilor de consiliere, consultanta si mentorat catre minim 24 persoane.
2.2. 24 contracte de subventii semnate, 24 intreprinderi infiintate si functionale, furnizarea serviciilor juridice pentru 24 intreprinderi in vederea asigurarii respectarii tuturor conditiilor pentru implementarea planurilor de afaceri si obtinerea ajutoarelor de minimis.
2.3. 24 intreprinderi sprijinite prin decontarea primei transe din ajutorul de minimis, transmiterea cererilor de rambursare/plata pentru transa finala pentru intreprinderile declarate eligibile si selectate in acest sens
2.4. 24 intreprinderi sprijinite si monitorizate pentru indeplinirea conditiilor asumate in cadrul planurilor de afaceri.
De asemenea, Activitatea 2 contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S11. Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta: 220 (minim 24 din cele 220).
Activitatea 2 contribuie la indeplinirea urmatorilor Indicatori de rezultat:
4S9. Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului: 48
4S10. IMM-uri create si functionale la 6 luni: 24.

O.S.3 Asigurarea dezvoltarii si sustenabilitatii celor 24 de afaceri, necesara pentru mentinerea locurilor de munca pentru o perioada cat mai mare de timp.
Activitatea 3 contribuie la realizarea OS3, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor:
3.1. Furnizarea serviciilor de consultanta si mentorat pentru dezvoltare pentru 24 intreprinderi, organizare 2 workshop-uri, dezvoltare retea antreprenoriala si valorificarea parteneriatelor cu centrele/incubatoarele de sprijinire a afacerilor Romania si parteneriatelor de afaceri cu firme din Italia, asigurarea sustenabilitatii prin continuarea functionarii CAD si furnizarii de servicii specializate.
3.2. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 24 intreprinderi in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.
De asemenea, Activitatea 3 contribuie la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S11. Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta: 220 (minim 24 din cele 220).
Activitatea 3 contribuie la indeplinirea urmatorilor Indicatori de rezultat:
4S9. Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului: 48
4S10. IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului: 24.

Azioni

Activitate 1 Formarea Antreprenoriala
Ampla campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;
Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala pe baza unei metodologii de selectie care asigura transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate dosarele depuse sunt tratate in mod egal) si obiectiva (criteriile sunt clare si obiective – conditiile pentru neselectare fiind cele din Ghidul POCU 3.7);
Desfasurarea programului de formare antreprenoriala. Pe langa cursul gratuit de formare antreprenoriala, vor fi furnizate si alte servicii de spijin si instruire pentru a asigura o calitate ridicata a planurilor de afaceri elaborate de cursanti;
Concursul de selectie de planuri de afaceri juriu in baza unei metodologii de selectie care sa ofere o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva;

Activitate 2 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

Furnizarea de catre beneficiar a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri. Astfel, va fi infiintat la sediul Camerei de Comert si Industrie Caras-Severin un Centru antreprenorial pentru Diaspora.
Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului. Vor fi furnizate servicii de sprijin (consultanta cu privire la forma legala adecvata de infiintare a intreprinderii, consultanta privind sistemul fiscal adecvat, redactare act constitutiv, consultanta privind constituirea efectiva a companiei, actele necesare, relatia cu Registrul Comertului si asistenta continua pe parcursul infiintarii societatii etc.);
Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri in doua transe: transa initiala de maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis asa cum a fost aprobat pe baza planului de afaceri iar a doua transa se va solicita cu respectarea condiției ca in primele 12 luni de functionare, intreprinderea creata sa realizeze venituri de minim 30% din valoarea transei initiale.
Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Vor fi realizate rapoarte de monitorizare si evaluare lunare si trimestriale cu scopul de a evalua stadiul de implementare a activitatilor si de respectare a conditiilor pentru obtinerea ajutoarelor de minimis dar si pentru a promova consultarea cu beneficiarii ajutoarelor de minimis implicati in implementarea efectiva a activitatilor si propunerea de masuri de imbunatatire a strategiilor de implementare si dezvoltare a afacerilor.

Activitate 3 Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Asigurarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Fiecare intreprindere infiintata in cadrul proiectului va beneficia de servicii de asigurare a functionarii (indeplinirea obiectivelor asumate in planul de afaceri) si dezvoltarii, scopul final fiind crearea cadrului optim pentru sustenabilitatea afacerilor pe perioada implementarii proiectului si mai ales dupa finalizarea acestuia pentru asigurarea unui impact major al masurilor de sprijin (atat in privinta majorarii veniturilor obtinute, cat si in privinta mentinerii si chiar infiintarii de noi locuri de munca)
Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Se va intocmi un raport de monitorizare si evaluare pentru fiecare intreprindere in care se vor mentiona progresele inregistrate, gradul de realizare a rezultatelor si de atingere a obiectivelor si pasii urmatori pentru dezvoltarea afacerii si asigurarea sustenabilitatii.

Destinatari

Persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban din cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate din Romania (Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest si Centru);
b. au resedinţa sau domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: V, NE, SE, S, SV, NV si C;
c. au varsta de minimum 18 ani si maximum 65 ani (nu este pensionar);
d. poseda cetatenia romana;
e. fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta;
f. demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului, sau demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului, sau demonstreaza cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului.
NU pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani.

Diffusione

România, Italia
Alte informatii relevante despre avantajele participarii la proiect, oportunitatile oferite prin serviciile furnizate si principalele conditii pentru a beneficia de aceste servicii si de ajutorul de minimis vor putea fi gasite pe site-ul dedicat proiectului https://diaspora.ccia-cs.ro, pe blogul http://diasporastartup.blogspot.ro/, si pe pagina facebook https://www.facebook.com/StartUpDiaspora/.
Date de contact
Pentru informatii generale despre proiect:
Dana Ioana MIHALACHE-Coordonator activitati partener Associazione di promozione sociale “Spirit Romanesc” Onlus, Roma
tel: (+39) 333.78.91.516 e-mail: info_startup@spiritromanesc.it

Adrian Afocșoaie –Expert comunicare grup tinta
e-mail: caras_comunicare@spiritromanesc.it

Pentru inscriere in grupul tinta:

Diana OANCEA –tel: (+39).3271766021, e-mail: dianac.oancea@gmail.com
Neculina DANAILA –tel (+39).3291340855, e-mail: niculina.comunicare@gmail.com
Ion DUMITRU – tel: (+39).3276294517, e-mail: ion.comunicare@gmail.com

Note

S-a dat startul înscrierilor în proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”
Asociaţia de promovare socială „Spirit Românesc” ONLUS a demarat proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”. Proiectul este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin în parteneriat cu Asociaţia de promovare socială „Spirit Românesc” ONLUS (Roma, Italia) şi INFOR ELEA (San Secondo di Pinerolo, Italia). Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Care este motto-ul proiectului?
Tu pui experienţă câştigată afară şi idea de afacere. Noi te ajutăm să obţii maxim 40.000 euro pentru a-ţi deschide o afacere acasă, în România.
Cui ne adresam?
Romanilor care intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în zona urbană din cele şapte regiuni mai puţin dezvoltate ale României (Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest şi Centru ) şi care au domiciliul sau rezidenţa in strainatate, in ultimele 12 luni, până la înscrierea în proiect.
Ce oferim?
-cursuri gratuite de formare antreprenorială derulate online iar la finalizare absolvenţii vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel national;
-servicii de consultanţă pt elaborarea planurilor de afaceri;
-ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri, vei primi servicii personalizate de consiliere, consultanţă şi mentorat pentru asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionarii afacerii;
Cum pot să mă înscriu în proiect?
Contactează echipa Asociaţiei de Promovare Socială “Spirit Românesc” Onlus la adresa de email info_startup@spiritromanesc.it şi vei afla toate informaţiile despre avantajele participării la proiect, oportunităţile oferite prin serviciile furnizate şi principalele condiţii pentru a beneficia de aceste servicii.
Toate materialele şi activităţile de informare care se vor desfăşura în cadrul proiectului vor fi publicate pe blogul: http://diasporastartup.blogspot.ro/ şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/StartUpDiaspora/
Pentru informaţii generale despre proiect:

Dana Ioana MIHALACHE - Coordonator activităţi partener Associazione di promozione sociale “Spirit Românesc” Onlus, Roma
tel: (+39) 333.78.91.516 e-mail: info_startup@spiritromanesc.it

Pentru înscriere în grupul ţintă:

Diana OANCEA –tel: (+39).3271766021, e-mail: dianac.oancea@gmail.com
Neculina DĂNĂILĂ –tel (+39).3291340855, e-mail: niculina.comunicare@gmail.com
Ion DUMITRU – tel: (+39).3276294517, e-mail: ion.comunicare@gmail.com