Sollecitante

SIAB Development s.r.l

dal 29-09-2017 al 28-09-2017

Ente Finanziatore

Finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Partenariato

Asociatia Spirit Romanesc ONLUS

Patrocinio

Ambasada Romana in Italia

Obiettivi

Obiettivo:

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru românii din diaspora, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale ale acestora prin înfiinţarea şi susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană din Regiunile: Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest şi Centru.

Obiettivi Specifici:

1. Obiectiv specific 1: Sustinerea antreprenoriatului prin organizarea si derularea de sesiuni de informare, selectie si formare profesionala antreprenoriala a unui numar de 200 de persoane si sprijinirea a 25 persoane in vederea infiintarii unei afaceri prin acordarea unor subventii de 40.000 euro pentru fiecare afacere.
Obiectivul specific 1 este corelat cu activitatea A3. Formare antreprenoriala, subactivitatile A3.1. Derularea campaniei de informare a publicului cu privire la programul de formare formare profesionala si selectarea grupului þinta, A3.2. Derularea programului de formare antreprenoriala, A3.3. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul concursului de proiecte si rezultatele R3.1.: 1 metodologie de identificare si selectie a grupului tinta, 1 campanie informare si promovare , 200 persoane informate si recrutate in cadrul proiectului, R3.2.: 200 participanti la programe de formare antreprenoriala, 29 serii de curs de formare antreprenoriala x 40 h curs/serie = 1160 h curs de formare antreprenoriala, 200 absolventi ai cursurilor de formare antreprenoriala, 200 subventii acordate absolventilor cursurilor de formare antreprenoriala, 200 pachete de hrana distribuite absolventilor cursurilor de formare antreprenoriala si R3.3.:1 metodologie de selectie a planurilor de afaceri, 1 comisie de selectie a planurilor de afaceri constituita, 25 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii in cadrul proiectului, din care minim 3 planuri de afaceri finantate sa propuna masuri pentru promovarea dezvoltarii durabile, minim 3 planuri sa propuna activitati de promovare a tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, minim 3 promoveaza inovarea sociala si minim 7 -
promoveaza TIC.
2. Obiectiv specific 2: Asigurarea functionarii si sustinerea a unui numar de 25 de afaceri create prin proiect, prin servicii de mentorat acordate unui numar de 25 de persoane si prin monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 25 de afaceri, inclusiv crearea a 50 de locuri de munca.
Obiectivul specific 2 este corelat cu activitatea A4. Implementarea planurilor de afaceri finantate, subactivitatile A4.1. Furnizarea serviciilor de mentorat pentru implementarea planurilor de afaceri, A4.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri, A4.3. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate, A4.4. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, A5. Monitorizarea afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate a acestora A5.1. Monitorizarea afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate a acestora si rezultatele R4.1 1 plan de mentorat si consiliere realizat, 25 persoane, reprezentanti ai celor 25 planuri de afaceri selectate pentru finantare, care beneficiaza de servicii de mentorat, R4.2.: 25 afaceri infiintate si functionale, 50 locuri de munca create in cadrul celor 25 afaceri nou infiintate, R4.3.: 1 regulament de acordare a ajutorului de minimis, 25 ajutoare de minimis acordate pentru planurile de afaceri selectate spre finantare si R4.4.: 1 metodologie de monitorizare a implementarii schemei de minimis, 25 persoane, reprezentanti ai celor 25 afaceri finantate, care beneficiaza de monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor lor, si R5.1.
3. Obiectiv specific 3: Asigurarea sustenabilitatii, sustinerii si promovarii celor 25 de afaceri prin monitorizarea activitatii celor 25 de afaceri in perioada de sustenabilitate, prin elaborarea si distribuirea Ghidului Antreprenorului Creativ si prin infiintarea si dezvoltarea SIAB Business Club.
Obiectivul specific 3 este corelat cu activitatea A6. Derularea programului de continuitate si transferabilitate a rezultatelor proiectului, subactivitatile A6.1. Elaborarea Ghidului Antreprenorului Creativ, A6.2. Infiintarea si dezvoltarea SIAB Business Club si rezultatele R6.1: 1 Ghid al Antreprenorului Creativ elaborat, 50 Ghiduri ale Antreprenorului distribuite membrilor grupului tinta si altor persoane interesate, R6.2.: 1 platforma Siab Business Club infiintata si functionala si 1 departament de Private Investments infiintat in cadrul SC Siab Development SRL.

Azioni

Prima etapă cu o durata de 10 luni prevede selecţionarea grupului ţintă format din 200 persoane care vor urma cursuri antreprenoriale gratuite (durata cursului online: 40 de ore de curs pe platforma e-learning) şi în cadrul acestora, împreună cu experţii proiectului, vor elabora un plan de afaceri.
Planurile de afaceri vor fi supuse unui proces de evaluare şi vor fi selecţionate 25 de proiecte care vor primi o finanţare de 40.000 euro.
A două etapă a derulării proiectului, de 18 luni, are ca scop final susţinerea grupului ţintă în implementarea planurilor de afaceri selectate în etapa I în vederea finanţării, prin furnizarea unor servicii personalizate de consiliere, consultanţă şi mentorat. În această etapă se va acorda şi tranşa iniţială de 75% din valoarea ajutorului de minimis aşa cum a fost solicitat în planul de afaceri. A doua tranşă a ajutorului de minimis se va solicita cu respectarea condiţiei ca în primele 12 luni de funcţionare, întreprinderea creată să realizeze venituri de 30% din prima tranşă acordată.
A treia etapă a proiectului are o durata de implementare de 6 luni şi include un program de monitorizare a funcţionarii şi dezvoltării afacerilor finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora şi a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect.

Destinatari

Persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricola în mediul urban din cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate din România (Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest şi Centru);
b. au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunile mai puţin dezvoltate ale României: V, NE, SE, S, SV, NV şi C;
c. au vârsta de minimum 18 ani şi maximum 65 ani (nu este pensionar);
d. posedă cetăţenia română;
e. fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul ţintă;
f. demonstrează experienţa antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi comerciale în străinătate, precum şi prin documente care să ateste experienţă specifică în domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică şi profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau demonstrează cunoştinţele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurtă durata în domeniul în care doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul proiectului.
NU pot face parte din grupul ţintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 16 – 24 ani.

Diffusione

informaţii relevante despre avantajele participării la proiect, oportunităţile oferite prin serviciile furnizate şi principalele condiţii pentru a beneficia de aceste servicii şi de ajutorul de minimis vor putea fi găsite pe site-ul http://www.siabdevelopment.ro , precum şi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro.
De asemenea, toate materialele şi activităţile de informare care se vor desfăşura în cadrul proiectului vor fi publicate pe blogul: www.afacereintara.blogspot.it/.